Начало Бизнес Бюрото по труда в Панагюрище насърчава работодателите, които разкриват работни места

Бюрото по труда в Панагюрище насърчава работодателите, които разкриват работни места

СПОДЕЛИ
свободни работни места

 pia-news-buropotruda

Уведомява работодателите от общините Панагюрище и Стрелча, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
·  безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)18508.00
·  безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)1915.18
·  за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ)5715.37
·  за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ)2281.56
·  безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)2256.40
·  безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)2469.50
·  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)4862.30
·  безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)2438.15
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:572.14
·  работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)572.14

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в:

Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище, както и на тел. 0357/6 40 45, 6 35 12.