Начало Общество Четири са площадките в Панагюрище, които могат да изкупуват метали

Четири са площадките в Панагюрище, които могат да изкупуват метали

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

ob6tina-panagiuri6te-pa121Община Панагюрище уведомява гражданите, че във връзка с Решение №11 от 10 юли 2014 година на Конституционния съд по конституционно дело №2/2013 год., разпоредбата на чл.39, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е обявена за противоконституционна в частта “безвъзмездно за всяка от страните”. (пояснение: Съгласно изискванията на чл.39, ал.3 от ЗУО, считано от 14.07.2014 год. Предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически лица се извършва на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от страните).

На основание постановеното решение на Конституционния съд е възможно да се извършва възмездно предаване на ОЧЦМ с битов характер от физически лица и на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО, които приемат отпадъците възмездно. Необходимо е да се знае, че съгласно чл.38, ал.4 от ЗУО разплащанията по сделки с ОЧЦМ, включително на ОЧЦМ с битов характер, се извършва по безкасов път.

Във връзка с гореизложеното, Община Панагюрище информира гражданите, че площадките, притежаващи разрешение за извършване на дейности с ОЧЦМ на територията на общината са четири на брой:

– “Мавел Прим” ЕООД – площадка, находяща се в град Панагюрище, УПИ VІІ – 4872, кв. 238 Б (гаров район);

– “Немезис” ЕООД – град Панагюрище, местност “Дойчева чешма”, УПИ ІХ-40Г (двор на бившето ДЗС);

– “Луксметал 2010” ЕООД – град Панагюрище, местност “Полето”, УПИ І-3 (зад басейн “Lido”);

– Пром агро трейд 68” ЕООД – град Панагюрище, ул. “Павел Хаджисимеонов” №54 (гаров район).