Начало Общество Данъчните влизат в клас

Данъчните влизат в клас

СПОДЕЛИ
Реклама

Ще учат децата как да си плащат налозите и да си правят бюджета

Данъчните служители ще влязат в клас, за да учат децата на финансова и гражданска отговорност. Това предвижда Национална агенция за младежта 2021 – 2030.
В плана се предвижда модернизацията на системата за образование и обучение на най-младите у нас. Според анализа и към момента качеството, приобщаващият характер и съответствието на образованието и обучението с нуждите на пазара на труда продължават да бъдат предизвикателство.
„Демографските тенденции и
увеличаващият се недостиг на умения
означават, че България трябва да инвестира повече в квалификацията на своята настояща и бъдеща работна сила. Показателно е, че основен приоритет на държавната политика е именно образованието и инвестицията в преподавателите, материалната база и техническата обезпеченост на българските училища и университети. То следва да се развива както в областта на формалното обучение, така и в областта на неформалното образование и ученето през целия живот. Образованието е ключов фактор за бъдещето на всеки млад човек, то предопределя активното му гражданско участие, шансовете му за професионална реализация и качествен живот“, пише още в документа.
От него става ясно, че
училището и образованието стоят високо
в ценностната система на младите хора на възраст 15-17 г. 82% от тях ходят на училище, за да получават знания и да се образоват, 60% – за да имат професия. Въпреки това младите хора проявяват критичност по отношение на използваните методи на преподаване, учебната програма, организацията в училище. В документа е записано още, че младите смятат, че подготовката, която получават за своята бъдеща професионална и житейска реализация, е недостатъчна, че практическите часове в училище са малко и че е нарушена връзката между образованието и пазара на труда.
За целта се предвиждат серия от мерки, с които
да се гарантира формално и неформално образование
което развива познавателни, социални и граждански умения. Предвижда се и информиране за професионално развитие, практики и стажове, както и осигуряване на възможности за развитие на професионални умения чрез формално и неформално образование. Друга мярка е насърчаването на кариерното ориентиране на младите хора и информирания избор за бъдеща професия.