Начало Бизнес Дават безвъзмездни 117 млн. лв. за оборудване на семейни фирми

Дават безвъзмездни 117 млн. лв. за оборудване на семейни фирми

СПОДЕЛИ
Община Панагюрище

През януари 2023 година стартира кандидатстването за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти. То е възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, с бюджет над 117 млн. лева по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027.

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 е с общ бюджет 3 млрд. лв., като се явява продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от Министерството на иновациите и растежа (МИР). Чрез нея ще се подкрепят иновации в микро, малките и средни предприятия в различни етапи от развитието им. Ще се плащат партньорски проекти между малки и средни предприятия и големи дружества за разработване на нови технологии и иновации. Основните приоритети на програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на вече съществуващи компании, с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и други, уточняват от местната администрация.

Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в малките и средни предприятия и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и др.

От началото на годината започна поетапното отваряне на отделните програми за кандидатстване. То се осъществява само електронно, през системата ИСУН, а повече информация е публикувана в сайта на МИР.