Начало „Дита-Татаров” ООД, гр. Панагюрище обявява работно място за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

„Дита-Татаров” ООД, гр. Панагюрище обявява работно място за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

„Дита-Татаров” ООД, гр. Панагюрище обявява работно място за длъжността  „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

Кандидатите да имат висше или средно икономическо образование по специалността „Счетоводство”.

Подборът ще се осъществи с писмен и устен изпит в областта на счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство.

Кандидатите да представят диплом за завършено образование.

Документи се приемат до 30.11.2016 г., адрес гр.Панагюрище, ул. „Г. Бенковски” 11, ет.3