Начало Местна власт Днес и утре заседава Националното сдружение на общините

Днес и утре заседава Националното сдружение на общините

СПОДЕЛИ

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще проведе първото си общо събрание за годината на 25 и 26 февруари в София. В събитието участие ще вземат кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов и председателят на общинския съвет Здравка Лалева.

33-тото общо събрание ще бъде открито днес в 14:00 часа.

Първата точка от дневния ред е избор на Управителен и Контролен съвет. Ще бъде определена комисия за провеждане на избора и ще бъдат представени и обсъдени първоначалните проектолисти. В рамките на първия ден ще бъде отчетена дейността на Управителния и Контролния съвет на сдружението за 2019 г., както и ще бъде представена програмата за планираните дейности през 2020 г. В края на събранието ще бъде отчетено и изпълнението на бюджета на Сдружението за изминалата година и ще бъде проведено тайно гласуване.

В началото на втория семинарен ден ще бъдат обявени резултатите от гласуването и ще бъдат обсъдени кандидатурите за избор на председател на Управителни и Контролния съвет. Преди края на събранието присъстващите ще имат възможността да обсъдят актуални въпроси на взаимодействието между местна и централна власт с министър-председателя Бойко Борисов.