Начало Общество Днес отбелязваме Световния ден на водата

Днес отбелязваме Световния ден на водата

СПОДЕЛИ

Светът празнува Деня на водата всяка година на 22 март. За първи път този ден е отбелязан през 1993 г. с декларация на Организацията на обединените нации (ООН), приета на нейната Генерална асамблея. Този ден е посветен на изпълнение на препоръките на ООН за насърчаването на конкретни дейности в рамките на страните членки по отношение на световните водни ресурси.

Всяка година някоя от агенциите към ООН, занимаващи се с проблемите на водите, поема водеща роля за организацията и празнуването на Световния ден на водата. От създаването си през 2003 г., ООН-Вода е отговорна за избора на тема, послание и водеща агенция на ООН за съответната година.

В допълнение към усилията на ООН, редица национални правителствени и неправителствени организации работещи за насърчаване на „чиста вода и устойчиви водни местообитания“ използват Световния ден на водата като време за фокусиране на общественото внимание върху проблемите на водите; липсата на достъп на милиони хора до чиста питейна вода и много др.

Формулираните през 2015 г. ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ включват като една от ЦЕЛИТЕ да се гарантира достъп на всеки до безопасна вода до 2030 г., което прави водата ключов елемент в борбата за изкореняване на крайната бедност.