Начало Култура Днес откриват изложбата „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на...

Днес откриват изложбата „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

На 12 февруари 2020 г. от 17:30 ч. в зала трезор на „Панагюрско златно съкровище“, ще бъде открита изложбата „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“ на Регионален исторически музей – Пазарджик.

Изложбата включва богат репертоар от различни по вид и предназначение предмети открити при проучванията на обекта. Откритите разнообразни предмети, открити по време на археологическите разкопки, илюстрират различни теми, свързани с живота на обитателите на селището през халколитната и ранната бронзова епоха.


Селищна могила Юнаците е световно известен обект, проучван с международно участие от различните научни екипи, графична и фотодокументация на разкритите структури и стратиграфски пластове, селищна организация, укрепителна система – крепостна стена и ров, даващи информация за селищната и социалната организация на обитателите на първообраза на по-късните градски центрове.


Многобройната култова пластика – антропоморфни, зооморфни и орнитоморфни фигури и съдчета, представя почитаните божества и религиозните вярвания на древните обитатели на селището.


Наред с керамичните съдове илюстриращи, обработката на един от първите изкуствени материали – глината, значимо място в изложбата е отделено на обработката на метала. Посетителите и гостите на Исторически музей – Панагюрище ще могат да видят и предмети от бронз, сребро и злато. Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата.


Изложбата ще остане експонирана до 30 април 2020 г.