Начало Местна власт Дневен ред от 6 точки и две общи събрания на предстоящата сесия...

Дневен ред от 6 точки и две общи събрания на предстоящата сесия в четвъртък

СПОДЕЛИ
Ганчева

obsДневен ред от 6 точки и провеждане на общи събрания на ДКЦ и „Оборище“ЕООД – това е „програмата“ на местния парламент за този четвъртък, 26 юни, когато ще се проведе редовната сесия.

Безспорно интересна ще бъде първата точка от дневния ред, която предвижда кметът на общината да даде подробна информация за хода на изпълнение на проектите по ОПОС и ОПРР, които се реализират в момента на територията на община Панагюрище.

Като следваща точка е приемането на Общинския план за развитие.

Най-обемна е 4-та точка – разпореждане с общинско имущество, в която са включени 14 подточки.

След изчерпването на дневния ред пък ще започнат общите събрания на ДКЦ и „Оборище“ЕООД.