Начало Общество До 15 октомври ще се подават документи за помощ за първокласници

До 15 октомври ще се подават документи за помощ за първокласници

СПОДЕЛИ

До 15 октомври е срокът за подаване на заявления за еднократната помощ  за първокласници, информират от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Пазарджик. И тази есен най-малките ученици ще имат право на 250 лева.

Сумата се отпуска по Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв. Подкрепата е без условие за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по Закона за закрила на детето.

Дирекциите „Социално подпомагане“ ще проверяват дали децата са постъпили в училище. Помощта се връща, ако детето не постъпи в първи клас или не посещава редовно занятията до края на учебната година.

До 20 август за учебната 2018/2019 г. в социалните дирекции в област Пазарджик са приети 638 заявления-декларации. Най-много са в Пазарджик – 255, Септември – 125 и Велинград – 80.

Отпуснати са помощи на 491 семейства за 496 деца, отказано е подпомагане на 18 кандидати. За юли 362 семейства за 366 деца са получили общо 91 500,00 лв.

Отпуснатите еднократни помощи по 250 лева за ученици, записани в първи клас за учебната 2017/2018 година, са 1 643, за 1 677 деца на обща стойност 419 250,00 лв. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, отказите са 89.

Поради неспазване на задължителните изисквания са санкционирани 17 семейства.