Начало Общество Домакинстваме семинар по темата за детската престъпност

Домакинстваме семинар по темата за детската престъпност

СПОДЕЛИ
Реклама

В Панагюрище ще се проведе семинар на тема „Читалищата и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни заедно в превенцията на детската престъпност“. Семинарът е предназначен секретарите на читалища от община Панагюрище. Всяка община има Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Община Панагюрище е избрана заради традицията в работата на тази комисия, която от дълги години е запазила функцията си и не съществува просто като административна единица, а като една загрижена институция за децата в риск по отношение на извършване на противообществени прояви и престъпления против тях. Семинарът ще се проведе утре, на 30 януари.