Начало Общество Дванадесетокласници от ПГИТМТ участваха в проект „Твоя час“

Дванадесетокласници от ПГИТМТ участваха в проект „Твоя час“

СПОДЕЛИ
restorant

През учебната 2017-2018 г. ученици от ПГИТМТ – 12б клас, спец. „Компютърна техника и технологии“ участваха в проект „Твоя час“, група „Приложен техник“ с ръководител инж. Магдалена Гоешкова
Целта на проекта бе учениците да се подготвят за държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професията да придобият допълнителни знания и умения по теория и практика по специалността.
По време на проекта с учениците разработиха темите заложени в националната изпитна програмата за придобиване на степен на професионална квалификация по професията. Асемблираха различни компютърни конфигурации, които представиха на публичната изява на 27.04.2018 год. пред ученици от девети клас спец. „Компютърна техника и технологии“ и гости/представители от фирми партньори на ПГИТМТ.