Начало Бизнес ДЗЗД „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“ ще строи газопровода в Средногорието

ДЗЗД „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“ ще строи газопровода в Средногорието

СПОДЕЛИ

Консорциумът предлага да завърши проекта за 280 дни, а офертата му е 23.6 млн. лв. без ДДС

Консорциум с предимно чуждестранно участие ще строи преносния газопровод в Средногорието, който индустрията в региона очаква от години. ДЗЗД „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“, който включва местният клон на канадската Canpipe Industries International (50%), македонската „Чакар-Партнерс“ (45%) и българската „Оскар-Ел“, е определен за победител в процедурата, която „Булгартрансгаз“ обяви в началото на март. Консорциумът предлага да завърши проекта за 280 дни, а офертата му е 23.6 млн. лв. без ДДС. До финала на процедурата са допуснати още двама кандидата, а три от предложенията са отхвърлени заради документални непълноти.
 
Процедурата
Поръчката за избор на изпълнител на проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп беше обявена на 9 март, малко преди началото на извънредното положение. Прогнозната стойност на проекта, който е с дължина 62.6 км и минава през пет общини, беше 24.728 млн. лв. без ДДС. В сумата не влизат самите тръби, които се предвижда да бъдат осигурени от „Булгартрансгаз“. Максималният срок, за който трябва да се направи газопроводът, беше определен на 400 дни. Като критерий за оценка на предложенията беше определена икономически най-изгодната оферта, при която цената има тежест от 55 точки, а останалите 45 са за качество (организация и срок на изпълнение).
 
Класиране
Като най-добра е оценена офертата на ДЗЗД „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“, която е получила 97.32 точки. Максимална оценка е дадена за цената, която е най-ниска от всичките оферти – 23 611 811,92 лв. без ДДС. Консорциумът предлага да изгради газопровода за 280 календарни дни от подписването на договора до издаването на акт 15.
На второ място е класирана софийската „Главболгарстрой“, която беше единствената компания, участвала самостоятелно в процедурата. Тя е предложила да изпълни проекта за 299 дни при цена от 24 231 480,83 лв. без ДДС, с което офертата й е оценена с 95.13 точки.
 
Трети до финала с 89.15 точки достигна и ДЗЗД „Нова газ“ – Козлодуй, в което с по 50% са представени „Атоменергоремонт“ на Христо Ковачки и македонската „Рапид билд“. Консорциумът е предложил най-кратък срок на изпълнение – 230 дни, но офертата му е получила по-малко точки по другите качествени показатели. Предложената цена е 23 983 686,66 лв. без ДДС.
 
Заради пропуски в документите от процедурата са отстранени останалите трима кандидати. „Монтажи-Про 2020“ ДЗЗД, което включва „Монтажи Ко“, „Про арм“ и македонската „Ел Те инженеринг“, не е доказало, че македонският партньор е регистриран в професионален регистър. Непълен график на дейностите пък е причината за отстраняването на „ЕГВ Придпоп“ ДЗЗД с водещ участник Eurotecnoimpianti – Италия, и на обединението „Евротрансгаз С.М.“, в което с най-голям дял е „Монолит София“.
 
Решението на „Булгаргаз“ за класиране на офертите е от 10 юли, като участниците имат право да го обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията в срок от 10 дни, след като бъдат уведомени.
 
Победителят
Canpipe е канадска непублична група от компании, които произвеждат различни видове стоманени тръби. Централата й се намира в Торонто, а производствените й бази са в Онтарио. В България дружеството регистрира местен клон в средата на миналата година с предмет на дейност строително-монтажни работи в партньорство с български фирми.
 
„Чакар-Партнерс“ е една от големите инженерингови компании в Македония. Базирана е в Скопие, но има офиси също в Обединените арабски емирства и Ирак. Изпълнявала е множество проекти за пътно, жп- и хидростротелство, както и газови проекти.
Партньорът с най-малък дял в консорциума – българската „Оскар-Ел“, се занимава с автоматизация и електроуправление. Има изпълнени проекти в АЕЦ „Козлодуй“, „Аурубис“, „Стомана индъстри“ и други промишлени предприятия. Компанията е еднолична собственост на Елена Минчева.
Автор: Иглика Филипова
Източник: Капитал