Начало Култура Експерти обсъждаха религиозното и нравственото образование

Експерти обсъждаха религиозното и нравственото образование

СПОДЕЛИ

През последните две години Министерството на образованието и науката в сътрудничество със Синдиката на българските учители провежда обучение на деца и ученици в извънкласни дейности по православно християнство.

За да бъдат представени пред обществеността добрите практики в областта на духовността и нравственото възпитание на децата и учениците се предвижда те да бъдат популяризирани в няколко етапа – областни форуми и шест регионални конференции на тема „Хуманизъм и вяра“.

На 17 февруари 2020 г. в град Пазарджик под ръководството на началника на РУО-Пазарджик – Валентина Кайтазова се проведе областния етап на конференцията, в която взеха участие всички ръководители на групите по православно християнство. Специални гости бяха госпожа Недка Чолакова-представител на Пловдивска митрополия, Гинка Кръстанова от СБУ, госпожа Румяна Зяпкова-представител на архиерейско наместничество в Пазарджик, свещенослужители.

 Добрите практики бяха оценявани от жури и представени в три групи – начален, прогимназиален и гимназиален етап.

В начален етап на първо място беше отличена Милена Кочева от НУ „Васил Друмев”, гр. Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Пазарджик, ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Мокрище”, общ. Пазарджик. На второ място се класира Росица Галчева – Пейчинска от СУ „Г. Бенковски“, гр. Пазарджик, а на трето място Мария Мирова, Петя Грозданова, Таня Гаралова от СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Ракитово. Много добро впечатление направи и представянето на Стоянка Чардакова и Цветанка Каменска от ОУ „Отец Паисий“, с. Попинци, общ. Панагюрище.

В прогимназиален етап на първо място беше класирана Красимира Гешева и Емилия Апостолова от ОУ „Васил Левски“, с. Величково, общ. Пазарджик, а на второ място Мариана Стоянова от ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Пазарджик.

В гимназиален етап на първо място беше отличена Йорданка Василева от СУ „Хр. Ботев“ и ЦПЛР-Детски комплекс.

По време на конференцията, която се проведе в СУ „Г. Бенковски“, гр. Пазарджик беше разположена експозиция с предмети изработени от учениците на учителките Милена Кочева и Йорданка Василева, сред които много икони и препис на „История славяноболгарская“.

Конференцията беше изключително успешна и ползотворна. На 28 февруари 2020 г. отличените добри практики ще се състезават на регионално ниво в град Пловдив, а  на 10 април 2020 г. ще се проведе националния етапна на конференцията.