Начало Общество Електронната система за прием в първи клас ще бъде активирана на 16...

Електронната система за прием в първи клас ще бъде активирана на 16 май 2019 година

213
0
СПОДЕЛИ

От 16 май, на началната страница на сайта на Община Панагюрище, ще бъде активен банер за достъп до електронната система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на град Панагюрище.Така родителите имат възможност предварително да се запознаят с менюто на платформата и с подробностите, свързани с приема на първокласниците.

Регистрацията на заявленията ще стартира на 22 май 2019 година в 12:00 часа.  Системата ще е отворена за регистрации и редакции до 23:59 часа на 1 юни 2019 година. Родителите могат да регистрират заявление както онлайн, през сайта за прием, така и на място в даденото училище. За тяхно улеснение, във всички училища ще има екипи, които ще оказват подкрепа при подаване на електронни заявления. Входящият номер няма значение при класирането. Правилата и критериите за прием ще са достъпни в раздел „Нормативна уредба“ на публичния сайт за прием.

Резултатите от първо класиране ще бъдат публикувани на 5 юни 2019 година до 17:00 часа в раздел „Класиране“ – „Резултати“ на публичния сайт за прием.

С въвеждане на електронен прием на учениците в първи клас, който влиза в сила за учебната 2019/2020 година, Община Панагюрище цели да бъдат улеснени и по-добре информирани родителите и да бъде създадена по-ефективна организация на приема на децата в първи клас на територията на град Панагюрище.

Внедряването на програмния продукт „Електронен прием в първи клас” ще осигури:

– Прозрачност на приема;

– Единна база данни на децата, позволяваща извеждането на подробни и навременни регламентирани справки по приемите и осигуряващи възможност за своевременни качествени управленски решения.

– Нова електронна услуга към гражданите на общината: Регистрация/редакция на заявление онлайн през Интернет или на място в училище; Профил на родителя на сайта за прием с възможност за проследяване процеса на регистрация и класиране;

– Уеднаквяване процеса на приема във всички училища на общината;

– По-добра информираност на гражданите чрез изграждане на публичен сайт за прием;