Начало Общество Енергийният регулатор ще иска обяснение за водата в Стрелча

Енергийният регулатор ще иска обяснение за водата в Стрелча

СПОДЕЛИ

Заради публикациите за спиране на водата в Стрелча, ДКЕВР започва проверка за изясняване на обстоятелствата по случая. С писмо на председателя на комисията до управителя на „Водоснабдяване и Канализация-С“ ЕООД, гр. Стрелча регулаторът изисква в 3-дневен срок дружеството да представи становище по изнесените в публикациите проблеми. ВиК операторът трябва да изготви писмен доклад за населените места и броя на жителите, засегнати от нарушеното водоснабдяване, експлоатационното състояние на поддържаните ВиК активи, компрометираните водоизточници, както и за броя и резултатите от взетите проби за качество на питейната вода от момента на възникване на проблема. Дружеството следва да информира подробно и за установените причини, довели до рязко влошаване на качеството на предоставяната водоснабдителна услуга.