Начало Общество EURES информационен ден в Дирекция „Бюро по труда”- Панагюрище

EURES информационен ден в Дирекция „Бюро по труда”- Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Агенцията по заетостта, като член на мрежата  „Европейски услуги
за заетост” (EURES),  чрез Дирекция „Бюро по труда” – Панагюрище
кани    всички лица, търсещи работа на EURES информационен ден.
Всички желаещи могат да се запознаят с възможностите за работа в
мрежата „Европейски услуги за заетост” (EURES) на 25.10.2018год.
от 10.00 до 14.00 часа в Дирекция „Бюро по труда”- Панагюрище,
зала № 6 на адрес гр. Панагюрище, ул. Доктор Лонг № 3. Всеки
интересуващ се клиент ще има възможност на място да получи
конкретна информация за работни места и EURES услугите,
предлагани от Агенцията по заетостта.


Мрежата EURES е създадена с цел подпомагане мобилността на
Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото
съдействие на:
 търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;
 работодателите, които желаят да наемат работници от
чужбина;
 търсещите работа лица и работодателите в пограничните
региони.
EURES е безплатна услуга, както за търсещите работа лица, така и
за работодателите, и се подчинява на условия определени от
отделните членове на EURES.