Начало Любопитно Евакуират в местността Белотруп лалугери от района на бъдещия язовир „Луда Яна“

Евакуират в местността Белотруп лалугери от района на бъдещия язовир „Луда Яна“

СПОДЕЛИ
restorant

До края на юли учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН ще преместят колония лалугери, наричани още суяци, за да не бъде засегната от строежа на изграждания от МРРБ язовир „Луда Яна“ край Панагюрище, съобщиха от Министерството.

Част от животните са „евакуирани“ в местността „Белотруп“, разположена в билната част на Същинска Средна гора.

Гризачите, категоризирани като „уязвими“ в Закона за защита на биологичното разнообразие, в момента биват премествани от настоящото им местообитание, защото то попада в границите на строителната площадка на новия воден обект за питейни нужди.

Преместване от една локация на друга е сред най-често прилаганите консервационни дейности, извършвани с цел опазване на европейския лалугер през последните 25 г. Редица от тях са извършвани именно с оглед опазване на локални популации на места, където се планират строителни дейности.

В няколко европейски държави вече има практики с подобни транслокации на колонии на лалугера, включително във връзка с инвестиционни намерения, свързани с различни по своя характер строежи. Преместването на колонията в подходящо местообитание в рамките на защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 ще осигури оцеляването на застрашените индивиди в дългосрочен план.

Животните ще бъдат преместени на новото място и ще бъдат пуснати в специално изкопани дупки с дълбочина 80 см и наклон приблизително 45°, които да служат за временни укрития в началния период на адаптация към новото местообитание.

В новите местообитания са поставени временни заграждения, за да може лалугерите да бъдат защитени. Това ще предотврати паническото им разпръсване в началото и ще ги предпази от атаки на хищници като хищни птици, скитащи кучета и котки, белки, порове и др.

Когато животните прокопаят собствен тунел, те сами ще излязат от заграждението, но вече ще разполагат с достатъчна система от тунели и дупки, за да оцелеят.