Начало Здраве Фармацевтичните компании ще връщат пари при неефективно лечение

Фармацевтичните компании ще връщат пари при неефективно лечение

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Фармацевтичните компании ще връщат пари от скъпите лечебни терапии, след които е нямало положителен ефект за болния 

Медикаментите за скъпите лечебни терапии ще се заплащат от НЗОК, но ако не са имали ефект при болния, фармацевтичните компании ще връщат парите.

Това предвиждат промените в Наредба 10, публикувани на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. Посочен е и редът, по който фирмите ще възстановяват на НЗОК заплатените средства, както и отстъпките при надвишаване на бюджета за лекарства.

В момента НЗОК плаща медикаментите след отчитане на резултатите от терапиите, при които се проследява ефектът. С изискването, въведено преди година, се цели по-ефективно изразходване на публичните средства.

Вариантът обаче предизвика недоволството на фармацевтичния бранш, тъй като докато не получат парите си от НЗОК, аптеките и лечебните заведения не могат да се издължат на търговците на едро. С промените се предвижда здравната каса да плаща своевременно новите скъпи лекарства, а при частична или пълна липса на резултат от терапията, средствата да й бъдат възстановявани.

Отчет за проследяването на ефекта от терапиите трябва да бъде предоставян на всеки шест месеца от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

От здравното министерство уточняват, че с предложения проект на наредбата се уточняват и правилата за сключване на договорите за задължителни отстъпки между фармацевтичните компании и НЗОК. Механизмът ще се прилага от 1 март в годината, за която се отнася, но ще влиза в сила от 1 януари.

В проектодокумента се регламентира датата, от която НЗОК престава да заплаща лекарствените продукти, за които не са договорени задължителни отстъпки; правните последици при несключване на договори в установения срок; последиците при отпадане на условията, при които един продукт подлежи на задължителна отстъпка.

Регламентира се срок за провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпка, когато в течение на годината за един лекарствен продукт възникнат условията за това, както и срокове за договаряне на задължителни отстъпки за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък преди, респективно след 30 септември на годината, поясняват от МЗ.

Предвидено е механизмът, който гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, да се приема ежегодно с решение на Надзорния съвет. Според министерството така ще се постигне по-голяма гъвкавост и възможност да се преценят реалните бюджетни възможности на Касата за изплащане на лекарствени продукти за съответната година.

Срокът за обществено обсъждане на проекта на наредбата е 14 дни.