Начало Бизнес Финансова група СИС представи в Панагюрище алтернативни методи за финансиране на бизнеса

Финансова група СИС представи в Панагюрище алтернативни методи за финансиране на бизнеса

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

sis„Алтернативни методи за финансиране на бизнеса и нови възможности за публични сектор“ – това бе темата на форума, който организира в зала „Асарел“ на хотел „Каменград“ Финансова група СИС. Форумът бе открит от административния директор на компанията Стефан Асенов. Присъстващите поздрави и Дима Попова, която е представител на компанията за Панагюрище.

Чрез мултимедийна презентация Асенов представи дейността на Финансова група СИС и запозна присъстващите с възможностите за финансиране на местния бизнес, предлагани от СИС . Много малко в България се знае за факторинга като подходящо решение за набавяне на бързи оборотни средства, каза Асенов. Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти. Оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземания, дава възможност за защита срещу неплащане. Приложим е както за вземанията от клиенти в страната, така и за вземания от чужбина. Базира се на прехвърляне собствеността (цесия) на вземанията от доставчик към факторинг компания и реално не изисква никакви допълнителни обезпечения. Факторингът е част от услугите, предлагани от СИС Кредит, заедно с още редица други възможности като съфинансиране по Европейски проекти, финансиране на фирми с кратка история, отпускане на оборотни средства или инвестиция за развитие на бизнеса, отпускане на заеми за микро предприятия, осъществяване на банково посредничество. Последното спестява на клиента време, пари и нерви – СИС Кредит съдейства и консултира изборът на банка.

Сред безплатните услуги, предлагани от СИС Кредит са оптимизирането на условията по съществуващите вече банкови и небанкови кредити, финансов анализ и проучване на възможностите за получаване на банков кредит, съдействие при изготвяне на бизнесплан и др.

Интересни възможности за финансиране на земеделските производители предлага СИС КООП. Организацията подкрепя своите членове, като анализира и дефинира техните нужди, на база на което предлага най-доброто решение за конкретното стопанство.  Оказва съдействие при поектиране, изграждане и управление на ефективни ферми, както и при регистрацията и защитаването на търговска марка на традиционни български храни.

След презентацията имаше кафе-пауза, а по-късно присъстващите имаха възможност за индивидуални консултации със специалистите от Финансова група СИС.

След събитието в хотел „Каменград“ представителите на компанията имаха среща със Сдружението на предприемачите в Панагюрище, където също направиха презентация.

sis1ИП София Интернешънъл Секюритиз е водещ инвестиционен посредник в България по отношение сключени корпоративни сделки и реализирани обороти. Предлагаме посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на Българска Фондова Борса, така и на световните валутни и капиталови пазари. Техните анализи са достъпни за голям брой чуждестранни финансови институции чрез партньорите им: Bloomberg, Reuters, Capital IQ, The Markets. Семейството на СИС включва осем фирми – СИС Инвестиционен посредник, СИС Брокер, СИС Контрол, СИС Кредит,СИС Европейско финансиране,СИС Залог, Счетоводител.БГ и СИС КООП.

Финансова група СИС притежава пълен лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор, член е на Българска Фондова Борса, на Централен Депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.