Начало Местна власт Гледаме до 3 прасета и до 15 кокошки в двора

Гледаме до 3 прасета и до 15 кокошки в двора

СПОДЕЛИ
стопани

Всеки жител на Панагюрище ще има право да отглежда в двора си домашни животни с точно регламентиран брой. Това гласят новите промени в Наредбата за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на Община Панагюрище.

Така в един двор се разрешава отглеждането на до две едри преживни животни с приплодите им до едногодишна възраст; дребни преживни животни – 2 бр. с приплодите им до девет месечна възраст; прасета за угояване – до 3 броя; кон или магаре – 1 бр. с приплодите  до едногодишна възраст; зайци или други животни отглеждани и за ценни кожи – 5 бр. с приплодите им, но не повече от петдесет броя общо; птици (кокошки, патици, гъски и др.) – до 15 бр. възрастни птици, независимо от вида и до 20 бройлера или подрастващи птици; спортни гълъби – до 40 бр.

Дворът, както и сградите или постройките, в които се отглеждат домашните животни, трябва да отговарят на определени изисквания, съгласно нормативната уредба и указанията на съответните органи. Собствениците са длъжни да извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещенията и дворовете, в които се отглеждат животните. 

Според постановленията на Наредбата не се допуска животно да нарушава спокойствието на хората и хигиенните условия на обитателите на етажната собственост, дворове и обществени места. Всеки собственик или обитател в сградите в режим на етажната собственост вписва притежаваните или взети за отглеждане животни компаньони в книгата за етажната собственост.

Самата наредба пък бе преименувана на „Наредба за отглеждане на животни на територията на община Панагюрище“.