Начало Общество Информационна кампания на ЦОП „Зора“ гр. Панагюрище в условията на COVID –...

Информационна кампания на ЦОП „Зора“ гр. Панагюрище в условията на COVID – 19

СПОДЕЛИ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Реклама
финанси

През месец август, в условията на COVID – 19, Център за обществена подкрепа „Зора“ ще реализира информационна кампания „Превенция   на раждаемостта от непълнолетни майки“.  Кампанията цели повишаване информираността  на младите хора и техните родители с цел предотвратяване на раждаемостта от непълнолетни майки и намаляване рисковете от ранните бременности и раждания, както и промяна на нагласите към семейните модели.

В условията на обявената за страната извънредна епидемична обстановка и с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19, ЦОП „Зора“ ще реализира кампанията си чрез разпространение на информационна брошура, изготвена съобразно целите на кампанията.

Брошурата ще бъде разпространена в кметствата на населените места в община Панагюрище и в ДСП гр. Панагюрище.