Начало Общество Информация за проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в...

Информация за проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“

СПОДЕЛИ

Община Панагюрище продължава изпълнението на проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Проектът е насочен към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на град Панагюрище в неговите различни аспекти: привлекателна градска инфраструктура, подобрени екологични условия и създаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.

Проектът обхваща реконструкция и рехабилитация на тротоарни и пътни настилки и зелени площи на части от 12 улици в град Панагюрище: улица „Райна Княгиня“, улица „Стоил Финджеков“, улица „Искрьо Мачев“, улица „Орчо Войвода“, улица „Петър Горанов“, улица „Делчо Уливеров“, улица „Георги Бенковски“, булевард „Пятигорск“, улица „Цар Освободител“, улица „Макгахан“, улица „Георги Бозаджиев“ и улица „Петко Мачев“.

Рехабилитацията на уличните настилки, тротоари и зелени площи е съобразена с изготвеното геодезично заснемане по дължината на трасетата, обследването на носимостта на земната основа и оразмеряването на настилката, както и с оптималното решение за осигуряване на отводняването и връзката с прилежащите улици и отклонения.

Предстои изпълнение на дейност „Озеленяване“ по проекта, която включва:

– Отсичане на дървета – 90 броя;

– Засаждане на средноразмерни широколистни дървета – 7-9 годишни – 385 броя;

– Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета – 10-15 годишни – 39 броя;

– Презатревяване и затревяване – 9 045 м²;

– Засаждане на храстова растителност – 4 688 броя;

– Засаждане на почвопокривни растения – хиперикум – 1 295 броя;

– Засаждане на жив плет в свободна форма от лигуструм – 1 180,50 м.;

– Засаждане на жив плет от Symphoricarpus – 76 м.;

– Зацветяване със сезонни цветя – 203 м².