Начало Общество Институциите докладваха предприетите мерки за превенция на пожарите в областта през летния...

Институциите докладваха предприетите мерки за превенция на пожарите в областта през летния сезон

14
0
СПОДЕЛИ
денонощие пожари
Реклама

blizo-346-kyshti-v-grad-kolorado-springs-sa-unishtojeni-ot-gorskite-pojari_696Под председателството на зам. областния управител Гинче Караминова, Областният щаб за защита при бедствия проведе заседание, на което бе представена информация от ръководители на държавни институции за предприетите превантивни мерки, през 2015г. за предотвратяване на пожари в полския и горски фонд на територията на област Пазарджик, съгласно Заповед РД-75/15.04.2015г. на областния управител. През летния сезон на 2014г., са възникнали общо 429 броя пожари, 2 от тях са в отрасъл горско стопанство, нанесени са щети на 4 дка иглолистна гора и 15 дка широколистна гора. Важно е да се отбележи, че 2014г. г беше доста дъждовна и това повлия положително на пожарната обстановка на територията на областта, но за сметка на щети по инфраструктура, частни, общински и държавни имоти, вследствие на обилните валежи. Мерките, които могат да се приложат за намаляване и ограничаване на пожарите в горски и полски фонд произтичат от предпоставките и причините за възникването за тяхното възникване: 1. Изпълнение в пълна степен на минерализованите ивици от ползвателите на сгради и постройки или прилежащите им зони в горския фонд. 2. Почистване на сервитутните ивици на пътните, железопътните трасета и далекопроводите. 3. Организиране на наблюдение и оповестяване с технически средства на възникналите произшествия. 4. Упражняване на стриктен контрол от страна на служителите упражняващи ДПК, охранителна полиция и горска стража върху пастирите, граждани добиващи гъби, билки и други, туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии. 5. Ангажиране на органите за местно самоуправление по ускоряването на процеса по създаване на доброволни формирования по места, оборудването им с технически средства и използването им. 6. Широка обществена разгласа чрез средствата за масово осведомяване и местната власт на мерките за недопускане на пожари в горския фонд. 7. Възстановяване на разрушената горска инфраструктура. 8. Спазване на всички лесоустройствени мероприятия от собствениците на гори. 9. Ограничаване на извършването на огневи работи в близост до горски и житни масиви. 10. Ръководителите на предприятия и фирми да осигуряват техническата изправност на строителни машини, комбайни, локомотиви, вагони и друга техника. 11. Завишаване на административно – наказателната дейност на контролните органи. Кметовете на общини са издали заповеди за изпълнението на превантивни мерки на територията на общините във връзка с пожароопасния сезон и са забранили паленето на стърнища, както и извършването на огневи работи в горския фонд и житни масиви. Изпълнили са мероприятия по обезопасяването на гробищните паркове и сметищата, почистване на сервитутните ивици край общинската пътна мрежа, извършен е инструктаж на пастирите, осигурени са подстъпите към водоизточниците и са създали организация за своевременно реагиране при възникване на пожар. Информацията бе представена от директора на ОДПБЗН комисар Иван Панайотов. През 2014г. на територията на РДГ Пазарджик са регистрирани само 4 горски пожара на площ 357 дка, през 2013г. горските пожари са били 35 на площ 926 дка. От началото на 2015г., пожарите са 2 на обща площ от 81 дка, на територията на ДГС Белово и ДГС Ракитово. Най-честите причини за възникването на пожарите са свързани с човешко действие и неспазване на елементарни противопожарни правила в горските територии. Данните бяха изнесени от директора на РДГ Пазарджик Владимир Влахов. Във връзка с пожароопасния сезон, от страна на РДГ Пазарджик са изградени бариерни и лесокултурни прегради, минерализовани ивици, назначени са пожаронаблюдатели. Оборудват се общо 49 бр. противопожарни депа, закупени са предпазни и защитни облекла за служителите в горските стопанства. РДГ Пазарджик разполага с високопроходими специализирани пожарни автомобили, които се използват по всяко време на денонощието.