Начало Общество Интерактивен подход „Музей-училище“ реализира преподавател от ОУ „20 април“

Интерактивен подход „Музей-училище“ реализира преподавател от ОУ „20 април“

52
0
СПОДЕЛИ

IMG_2286На 17 декември в Природонаучния музей – Панагюрище бе проведен урок на тема  „СВЕТЪТ НА ЖИВОТНИТЕ». Той бе подготвен и изнесен от преподавателя по география и икономика в основно училище «Двайсти април» Златка Парпулова и бе подчинен на един от най-важните проблеми на съвремието – опазването на природата. Урокът бе извън традиционализма и стандартите най-малко по две причини – в него взеха участие ученици от V до VІІІ клас, а мястото на провеждането му не бе както обикновено класната стая.

Идеята за събитието е на биолога г-н Ясен Христов – уредник в Природонаучния музей. Амбицията на г-жа Парпулова и г-н Христов е установяване на сътрудничество между музея и училището, за да бъдат използвани максимално възможностите за атрактивно обучение и образователно-възпитателната функция на музея, също така учениците да опознаят по интересен и вълнуващ начин експозициите и същността на музея. В бъдеще ще се проведе серия от подобни уроци и ще бъде разработена съвместна програма «музей-училище», базирана на установените добри практики, както и на съответни норми и стандарти.

Съвместните уроци ще дадат възможност за засилване на ползотворните връзки в триъгълника „Музей-Ученик-Учител”, за въвеждането на нови иновативни и интерактивни практики,  за дейности, които насърчават учениците да посещават повече музеите и да ги превърнат в желано за тях място. Госпожа Парпулова от години прилага проектно-базирания подход в обучението и този тип взаимодействие ще й  предостави възможности за нови идеи и дейности, които да предложи на учениците.