Начало Бизнес Инж. Делчо Николов: Новите технологии са гаранция срещу криза

Инж. Делчо Николов: Новите технологии са гаранция срещу криза

СПОДЕЛИ
restorant

Спекулативни са коментарите за задаваща се рецесия и спад в цените на металите, казва изпълнителният директор на „Асарел Медет“ пред standartnews.com

Интервю на Даниела Казанджиева

– Инж. Николов, с подписания на 5 февруари Отраслов колективен трудов договор, минималната заплата в минно-добивната индустрия става 784 лева, като официалното за страната минимално трудово възнаграждение се умножава с коефициент 1,4. Този коефициент от тази година ли е, или е приет по-рано?

– Не. Той е от предишни колективни договори на работодателите със синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“. Продължава се тази добра традиция и вече има едно значително увеличение на заплатата. Защото при по-висока основа от 560 лева, със запазване на коефициента на повишение, вече заплатата стига до едно ниво, което ще осигурява по-добър живот за повечето работници за в бранша. Инвестициите в образованието, които правим с дуалното си обучение и подкрепата на служители, повишаващи квалификацията си, води и до по-добро качество на работната ръка. Така можем по-ефективно да прилагаме новите техники и технологии в минно-добивната индустрия, което подобрява ефективността ни и създава условия за устойчиво развитие.

– А какви са средните заплати в миньорския бранш?

– Средна брутна заплата в „Асарел-Медет“ е около три пъти по-висока от средната брутна работна заплата за страната и е най-високата в бранша.

– Много често работодателските съюзи казват, че не бива да се увеличава заплатата, без да е обвързана с производителността на труда. В този случай с подписването на колективния трудов договор имаме ли обвързване с производителността?

– Основното условие, което трябва да се спазва при такива мениджърски решения, е ръстът на работната заплата да не изпреварва ръста на производителността на едно лице от персонала. В „Асарел-Медет“ има разработена ефективна бонусна система, която е обвързана с ключови показатели на производителността. С множеството инвестиции, които правим за иновативни технологии и технологии за автоматизирано управление на производството, ние постигаме точно тази цел.

– Каква беше 2018 година за „Асарел-Медет“, беше ли успешна, имаше ли проблеми?

– Проблеми има навсякъде, в минното производство те са свързани най-вече с ниските нива на цените на металите на борсите. Това беше предизвикателство не само за „Асарел-Медет“, но и за целия минен бранш. Финансовите ни резултати са доста добри. И то следствие на решението ни, че в предходни периоди в нашата компания са правени множество инвестиции за подобряване ефективността на труда, за намаляване разходите за производство. И благодарение на тях, макар и при срив на цените на металите на световните борси, ние сега стоим устойчиво.

„Асарел-Медет“ е постоянно учеща се организация. Продължаваме да разчитаме много на инвестициите за подобрение на производството, да прилагаме най-новите техники и технологии, за да нямаме проблеми и в следващи периоди.

Разчитаме, че в следващите 20-30 години, на базата на това, което правим сега, на политиките, които сме приели и приемаме, ще създадем условия за устойчиво производство не само в „Асарел-Медет“, но и в целия минен бранш. За да може да дадем своя принос за националната икономика и България да върви напред.

– Прогнозите на икономистите са за спад на икономиката в световен мащаб, говори се за задаваща се криза, дори и за рецесия. Какви са Вашите прогнози за цените на суровините, и в частност на металите?

– Да, говори се за рецесия, както и за спад  на цените на металите. Но до голяма степен тези коментари са спекулативни. Един мениджмънт, който прилага най-новите техники и технологии във всяка индустрия, гарантира устойчиво състояние. Това се е доказало не само в „Асарел-Медет“. Чухте и изказването на проф. Николай Вълканов /б. ред. председател на Минно-геоложката камара и председател на Съвета на директорите на Минстрой холдинг/, и на други мениджъри от водещи минни компании – новите технологии са лекарството срещу криза, път към успеха и към устойчивото бъдещо развитие.

Източник: standartnews.com