Начало Общество Инж. Делчо Николов – председател на УС и изпълнителен директор на „Асарел-Медет“...

Инж. Делчо Николов – председател на УС и изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД: Имаме визия, която осигурява благоденствие на региона

Успехът на всяка минна компания зависи и от реинвестирането в модерна техника и технологии.

975
0
СПОДЕЛИ

– Инж. Николов, „Асарел-Медет“ е сред компаниите дълголетници със своята 55-годишна история. Как го постигате?

– Фирмите, продължили да съществуват след 1989 г., може да се разглеждат като дълголетни. По време на прехода бяха закрити много рудници и обогатителни фабрики, с което селища, а и цели общини изгубиха поминъка си и за тях настъпи социално-икономическа катастрофа. Точно в този период управлението на „Асарел-Медет“ премина в ръцете на работническо-мениджърски колектив, предприятието просперира и осигурява живот на Панагюрище.  Това, което ни дава най-голяма стабилност и ни движи напред, са принципите ни – имаме ясна дефиниция за успех и следваме установени вътрешни правила в управлението на дружеството. Успехът ни е резултат от нашата последователност.

– Дълголетието на едно добивно предприятие зависи от наличието на природни ресурси. Щедра ли е природата към „Асарел-Медет“?

– Бихме могли да изземем рудата на сегашното находище до 2025 г., но го разработваме в интерес не само на акционерите, но и на региона: колкото по-дълго сме активни тук, толкова по-добре е това за благосъстоянието на хората и икономиката. Така природата може да е щедра до 2045 г. А откъм съдържание на мед в рудата, тя въобще не е щедра. Освен шведската минна компания „Айтик“, не знаем за друга мина в света, която да развива ефективен добив с толкова ниско съдържание на мед, колкото е при нас. Това е световен прецедент. И ако природата не е достатъчно щедра, то успехът на всяка минна компания зависи от поне две неща: едното е да реинвестира във внедряването на модерна техника и нови автоматизирани технологии и процеси. Другото е да разширява минерално-суровинната си база. Това означава, веднъж разработила терена на находището и инвестирала в мащабна инфраструктура, да използва това въздействие максимално, като търси и разработва още находища в близост.

– Как се измерва значението на „Асарел-Медет” за региона?

– Панагюрище е във видим подем от приватизацията на „Асарел-Медет“ през 1998 г. досега. Регионът е жизнен. Според коефициента за финансова устойчивост на Министерство на финансите, който включва финансова самостоятелност, финансова устойчивост, ефективност и инвестиционна активност община, Панагюрище е сред първите 10 в страната за 2018-та г. Асарел допринася пряко с 1/3 от приходите в общинския бюджет посредством половината от концесионната такса и косвено чрез останалите местни данъци и такси. Същевременно Асарел създава много възможности за местния бизнес.

Интервю на Татяна Явашева – списание „Икономика“