Начало Общество Изпитите по БЕЛ и математика за седмокласниците са на 21 и 23...

Изпитите по БЕЛ и математика за седмокласниците са на 21 и 23 май

СПОДЕЛИ
1959432_607183686032026_4250819730400649328_nПредстои стартиране на дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2014/2015 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г. на МОН).

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

1. Приемните изпити по български език и литература и математика са съответно на 21.05.2014 г. и на 23.05.2014 г. Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Приемният изпит- тест се състои от два модула – първият е модул за Национално външно оценяване, а вторият модул е допълнителен. Възможно е да се кандидатства само с резултатите от първия модул. Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

3. В училището, в което се обучава, всеки кандидат ще получи до 16.05.2014 г. служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

4. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

5. Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика – до 04.06.2014 г.

6. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 09.06.2014 г.

7. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление по образец в училище- „гнездо“ за участие в първи етап на класиране в срок от 17.06.2014 г. до 20.06.2014 г.

8. Учениците, класирани по ПЪРВО желание, се записват в училището, в което са приети в срок от 27.06.2014 г. до 01.07.2014 г., като в противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането от 27.06.2014 г. до 01.07.2014 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици, участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление за участие във втори етап на класиране

Независимо от резултата от втория етап на класиране, ученикът следва /АКО ЖЕЛАЕ/ да се запише в училището, в което е класиран в срок от 07.07.2014 г. до 09.07.2014 г.

9. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е от 11.07.2014 г. до 15.07.2014 г. За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места.

10. В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането.

11. След обявяване на резултатите от трети етап на класиране, следва записване на класираните ученици в срок 18-21.07.2014 г.

12. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 22.07.2014 г.

Попълването на незаетите места след трети етап се осъществява в приемащите училища /тези със свободни места след трети етап/ в срок до 28.07.2014 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

13. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема в училището, в което се обучават седмокласниците, и към РИО-Пазарджик.

На всички седмокласници пожелаваме успешно представяне на изпитите за външно оценяване.