Начало Бизнес „Kастинг Технолоджи Салюшънс“ ЕООД търси да назначи

„Kастинг Технолоджи Салюшънс“ ЕООД търси да назначи

СПОДЕЛИ

За нас

„Kастинг Технолоджи Салюшънс“ ЕООД е дъщерно дружество от немската предприемаческа група „Хагема“. Като една от най-големите и модерни леярни за леене под налягане в България, ние произвеждаме детайли от алуминий и цинк предимно за западноевропейски клиенти. Нарастващият обем поръчки ни кара да търсим засилено нови служители, които са готови да ни подкрепят в нашата цел, да задоволим изискванията на клиентитe си относно качество и спазване на сроковете за доставка.
Ние в „Kастинг Технолоджи Салюшънс“ сме като семейство. Ценим работата си. Убедени сме, че животът става по – добър, когато го споделяме. Подкрепяйки се, ние се развиваме и оформяме бъдещето си заедно.

Дружеството обявява следните свободни работни позиции:

  1. ЛЕЯР

Изисквания:

• Средно техническо образование;
• Предимство е опит в областта на леенето на алуминий и цинк под
налягане;
• Работа с FRECH машини и автомати е сериозно предимство;
• Работа на смени;
• Умение за работа в екип.

Отговорности и задължения:

• Подготовка на машината и леярската форма за работа;
• Да работи с леярския автомат и да спазва предписанията
за безопасност на труда;
• Да темперира формата според зададените параметри в картата за настройка;
• След достигане на изискваното качество да започне серийното производство;
• Да контролира и документира производствения цикъл и резултатите от леенето;
• Да следи постоянно работата на машината, формата и качеството на детайлите;
• Да се грижи за правилното използване на материалите и да спазва предписанията по
охрана на труда.

Ние Ви предлагаме:

– Въвеждащо обучение за работа с ново, модерно оборудване;
– Добро възнаграждение и осигуряване върху цялата сума;
– Коректни отношения между работодател и служител;
– Възможности за обучения и професионално развитие;
– Допълнителни социални придобивки (ваучер за храна);
– Система за допълнителни възнаграждения ( бонуси на база колективна и лична част, които се включват към брутната заплата за месец)
– Осигуряване на пътни или квартирни разходи при необходимост.

Месторабота: Панагюрище.

Заплата от 2100 до 3000 BGN (Бруто);
Платен годишен отпуск 25 дни.

____________________________________________________________________

2. СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Задължения:

– Осъществява непрекъснат контрол и инспектира качеството на всеки един етап;
– Входящ контрол на материали и детайли;
– Текущ и краен контрол на готова продукция;
– Текущ и последващ контрол на доставчици.
– Следи и спазва стриктно изискванията на клиента;
– Проверка на спазването на технологията и производствената документация;
– Упражнява контрол за спазване на технологичната дисциплина при опаковане на готовите изделия;
– Участва в анализиране и рекламиране на несъответстваща продукция;
– Проследяване на отклоненията в качествените показатели на готовата продукция;
– Анализ на откритите несъответствия и вземане на мерки за тяхното отстраняване;
– Да следи попълването на предвидените в инструкциите формуляри;
– Следене и коригиране на контролни протоколи;
– Обобщаване на данните от контролни измервания;
– Участие в обобщаването на данните за изготвяне на 8Д-доклад;
– Организиране на дейността по контрола на качеството;

Изисквания:

– Средно (предимство е висше) подходящо техническо образование;
– Опит в леярска фирма ще бъде предимство
– Опит в машиностроителна компания;
– Умение за работа с измервателна техника;
– Лоялност, отговорност, инициативност, усет към детайла;
– Опит в областта на контрол на качеството в производствено предприятие;
– Работа с техническа документация;
– Умения за работа с компютър;
– Много добро владеене на Английски или Немски език
– Аналитично мислене и умения за установяване и разрешаване на проблеми.

Ние Ви предлагаме:

– Въвеждащо обучение за работа с ново, модерно оборудване;
– Добро възнаграждение и осигуряване върху цялата сума;
– Коректни отношения между работодател и служител;
– Възможности за обучения и професионално развитие;
– Допълнителни социални придобивки (ваучер за храна);
– Система за допълнителни възнаграждения ( бонуси на база колективна и лична част, които се включват към брутната заплата за месец)
– Oсигуряване на пътни или квартирни разходи при необходимост.

Месторабота: Панагюрище
Заплата от 1800 до 2500 BGN (Бруто)

_____________________________________________________________________

3.ОПЕРАТОР ПЕЩИ ЗА ТОПЕНЕ НА МЕТАЛ

Задължения:
– своевременно подготвяне на достатъчно и качествена стопилка за всички детайли за производство
– планов контрол на тигела и подмяната му за водене на регистъра с работни часове на всеки тигел
– работа със сплави и отливки
– транспортиране на материал /блокчета/от склада в леярната

Изисквания:
– средно образование
– работа на смени
– свидетелство за управление на кран
– свидетелство за управление на мотокар
– умение за работа в екип
– предимство са познания в областта на металургията
– предимство са познания за работа с дизелови горелки и топилни пещи

Ние Ви предлагаме:
– Въвеждащо обучение за работа с ново, модерно оборудване;
– Добро възнаграждение и осигуряване върху цялата сума;
– Коректни отношения между работодател и служител;
– Възможности за обучения и професионално развитие;
– Допълнителни социални придобивки (ваучер за храна);
– Система за допълнителни възнаграждения ( бонуси на база колективна и лична част, които са включени към брутната заплата за месец)
– Oсигуряване на пътни или квартирни разходи при необходимост.

Месторабота: Панагюрище.

Заплата от 1400 до 2000 BGN (Бруто)

______________________________________________________________________

4. ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ

Изисквания:
– Средно или основно образование;
– Умение за работа в екип.

Задължения:
– Почистване на алуминиеви детайли от леяци и пера;
– Работа на машини Тровал, Мулде и ръчна щанца;
– Да се грижи за правилното използване на материалите и да спазва предписанията по
безопастност на труда.

Компанията предлага:
– Въвеждащо обучение за работа с ново, модерно оборудване;
– Добро възнаграждение и осигуряване върху цялата сума;
– Коректни отношения между работодател и служител;
– Възможности за обучения и професионално развитие;
– Допълнителни социални придобивки (ваучер за храна);
– Система за допълнителни възнаграждения ( бонуси на база колективна и лична част, които се включват към брутната заплата за месец)
– Поемане на пътни или квартирни разходи.

Месторабота: Панагюрище.

Заплата от 1400 до 1800 BGN (Бруто)

___________________________________________________________________

5.  Организатор, обработка на производствената информация

Отговорности и задължения :

• Осъществява оперативното управление и контрол на производствена информация;
• Осигурява и контролира изпълнението на производствените задания в срок и със заложените стандарти за качество;
• Организира документалната информация необходима за работата и изпълнението на производствените задачи на персонала;
• Работа с ERP-система MS Office, Google Sheet;

Изисквания към кандидатите:

– Завършено средно образование или висше образование;
– Добра комуникативност;
– Опит в реализацията на технологични и/или производствени програми се счита за сериозно конкурентно предимство;
– Умения за работа с MS Office, ERP-система,Google Sheet;
* Владеенето на английски или немски е предимство.

Ние Ви предлагаме:

Въвеждащо обучение за работа с ново, модерно оборудване;
Добро възнаграждение и осигуряване върху цялата сума;
Коректни отношения между работодател и служител;
Възможности за обучения и професионално развитие;
Допълнителни социални придобивки (ваучер за храна);
Осигуряване на пътни или квартирни разходи при необходимост.

Месторабота: Панагюрище.

Заплата от 1150 до 1300 BGN (Бруто)

______________________________________________________________________

6. МАТРИЧАР

 

за отдел “Поддръжка на инструменти”

Цел на длъжността: Поддържане в изправност на форми за леене под налягане и щанци , като осигурява готовността им за правилна и непрекъсната експлоатация.

Основни задачи:

– Приема леярската форма от производството, окомплектова я и я проверява;
– Почиства леярската форма в ултразвукова инсталация и уточнява последващи действия по отношение на поддръжката на формите с ръководството;
– Локализира и отстранява текущо възникнали повреди във формите и инструментите;
– Проверява комплексността на формите и щанците след извършване на ремонт и профилактика;
– Подрежда формите и щанците в склад, като осигурява безопасност при работа;
-Следи работата на леярските форми, инструменти за щанцоване, инструментите и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактики по график;
– Отразява във въведената документация поддръжката и ремонта на формите;
– Съхранява техническа документация и монтажни схеми на обслужваните от него форми и отразява извършени изменения в тях;

Изисквания към длъжността:

– Средно специално техническо образование;
– Познания в сферата на ремонт и поддръжка на леярски и щанцови форми;
– 3 годишен опит на подобна длъжност в подобно производство;
– Практически опит с металообработващи машини;
– CNC познания са предимство;
– Практически опит с повдигателна техника, мотокар, електрокар са предимство;
– Лични качества – прецизност, отговорност, инициативност.

Кандидатите могат да бъдат от други населени места.

Ние Ви предлагаме:

– Въвеждащо обучение за работа с ново, модерно оборудване;
– Добро възнаграждение и осигуряване върху цялата сума;
– Коректни отношения между работодател и служител;
– Възможности за обучения и професионално развитие;
– Допълнителни социални придобивки (ваучер за храна);
– Система за допълнителни възнаграждения ( бонуси на база колективна и лична част, които се включват към брутната заплата за месец)
– Осигуряване на пътни или квартирни разходи при необходимост.

Месторабота: Панагюрище

Заплата от 1800 до 2500 BGN (Бруто)

______________________________________________________________________

7. ТЕХНИК-МЕХАНИК, ХИДРО И ПНЕВМАТИКА

Изисквания:

• Средно или висше техническо образование;
• Умения работа с компютър;
• Предимство е владеене на английски език или немски език;
• Професионален опит : 3 години стаж по специалността;

Задължения:

• Осигурява безаварийна и надеждна работа по поддръжката на машини за леене под налягане FRECH машини и автомати
• Извършва спешни и планови ремонти, подмяна на резервни части и елементи по зададен план и схема на работа;
• Прави заявка за доставка на резервни части;
• Изготвя препоръки, свързани с правилната експлоатация и мерките за сигурност;
• Извършва периодична профилактика на леярските машини;
• Подпомага поддръжката и ремонта на спомагателни съоръжения;
• Да се грижи за правилното използване на материалите и да спазва предписанията по
охрана на труда.

Ние Ви предлагаме:

– Въвеждащо обучение за работа с ново, модерно оборудване;
– Добро възнаграждение и осигуряване върху цялата сума;
– Коректни отношения между работодател и служител;
– Възможности за обучения и професионално развитие;
– Допълнителни социални придобивки (ваучер за храна);
– Система за допълнителни възнаграждения ( бонуси на база колективна и лична част, които се включват към брутната заплата за месец)
– Oсигуряване на пътни или квартирни разходи при необходимост

Месторабота: Панагюрище.

Заплата от 1800 до 2500 BGN (Бруто)

За контакт: 

lalka.yurukova@casting-technology.eu

Тел.: 0884921665