Начало Общество Клуб „Млад журналист“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ издаде вестник, посветен на...

Клуб „Млад журналист“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ издаде вестник, посветен на Априлското въстание

СПОДЕЛИ
restorant

18425090_1317634954986892_6128069239455696703_n

Членовете на клуб „Млад журналист“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“, с ръководител Румяна Серетлиева, издадоха училищен вестник, посветен на 141-та годишнина от Априлското въстание, съобщиха от училището.

Клубът е сформиран по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

18425090_1317634954986892_6128069239455696703_n 18342670_1317635001653554_6743780057372986510_n 18342580_1317634961653558_6660918803188113608_n 18342140_1317635011653553_4758563359801108149_n 18342051_1317634958320225_5551344345871358380_n 18341889_1317635004986887_1630866502657464869_n