Начало Общество Клуб „Млад журналист“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ издаде вестник, посветен на...

Клуб „Млад журналист“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ издаде вестник, посветен на Априлското въстание

СПОДЕЛИ

18425090_1317634954986892_6128069239455696703_n

Членовете на клуб „Млад журналист“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“, с ръководител Румяна Серетлиева, издадоха училищен вестник, посветен на 141-та годишнина от Априлското въстание, съобщиха от училището.

Клубът е сформиран по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

18425090_1317634954986892_6128069239455696703_n 18342670_1317635001653554_6743780057372986510_n 18342580_1317634961653558_6660918803188113608_n 18342140_1317635011653553_4758563359801108149_n 18342051_1317634958320225_5551344345871358380_n 18341889_1317635004986887_1630866502657464869_n