Начало Общество Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев подписа договор за обществена трапезария

Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев подписа договор за обществена трапезария

СПОДЕЛИ
soup-kitchenДоговорът е между община Стрелча и фонд „Социална закрила” и влиза в сила от днес. Предмет на договора е реализиране на дейностите по обществена трапезария  за 40 бенефициенти за периода от 1-ви октомври до 31-ви декември 2014-та година.
Реализиране на дейностите по социалната услуга „Обществена трапезария” включва предоставяне на храна за обяд- супа, основно ястие, хляб.
Отпусната от Фонда сума е  5 796 лв. , в нея са включени транспортни разходи и режийни. Договорът обхваща общо 63 работни дни.
Комисия, назначена със заповед на кмета на община Стрелча Иван Евстатиев определи хората, които ще получават обяд в рамките на три месеца. Те са от цялата община. Сред условията, на които е трябвало да отговарят е да не получават социални помощи, да имат доказано ниски доходи, самотно живеещи възрастни хора или самотни родители.