Начало Общество Кметът на общината ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет...

Кметът на общината ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

СПОДЕЛИ
restorant

Кметът на община Панагюрище господин Никола Белишки ще вземе участие в тринадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/. То ще се проведе на 04 декември 2012 година в сградата на Областна администрация – Кърджали под председателството на госпожа Иванка Таушанова – областен управител на област Кърджали. В заседанието ще вземат участие представители на министерства, областните управители на областите от ЮЦР, представители на общините от района, представители на организациите на работодателите и на работниците на национално ниво.
Освен въпроси, които касаят конкретно област Кърджали и региона, по инициатива на областният управител на област Пловдив – господин Здравко Димитров, на заседанието ще се обсъждат възможностите за изграждане на тунел „Троян – Христо Даново”. Реализирането на този проект ще осигури оптимална връзка между река Дунав и Егейско море, ще допринесе за преодоляване на диспропорции в изграждането на транспортно-комуникационната мрежа на страната и ще създаде реални условия за развитие на туризма в Южен централен и в Северозападен район.
На заседанието ще бъде представен проект на Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 година. Информацията ще бъде изнесена от господин Здравко Сечков – управител на обединение „Форум консултанти за развитие на ЮЦР“, изпълнител на възложената поръчка. Представянето на документа ще даде възможност на членовете на РСР да обсъдят и предложат допълнения по проекта на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 година.
В рамките на заседанието госпожа Десислава Драгова от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще информира членовете на РСР за възможността българските общини, в частност общините от Южен централен район, да кандидатстват за присъждането на Приза Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Членовете на РСР ще получат информация относно етапа на разработване на оперативните програмите за следващия програмен периода 2014-2020 година от представителите на РСР на ЮЦР в тематичните работни групи.