Начало Общество Кметът на Стрелча се очете за 1 година от мандата си

Кметът на Стрелча се очете за 1 година от мандата си

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Отчет за една година от началото на управлението си направи кметът на общината Иван Евстатиев в гр. Стрелча. В началото на миналата седмица Иван Евстатиев се отчете и пред жителите на селата Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница.

По време на срещата с жителите на гр. Стрелча бе предоставена информация за бюджета на общината, за приоритетите на общинското ръководство и за проектите, по които се работи.

За  кратък период от време бе извършен неотложен ремонт на стойност 20 хил.лв. на покрива на НУ “Паисий Хилендарски”, а именно – премахване на течове, отвори между керемидите, дупки в комините. Частичен ремонт е правен през 2005 година, който е бил некачествен и без срокове за гаранция. Ремонтът бе задължителен, за да могат децата да влязат в класните стаи.

Основен приоритет на ръководството е осигуряване на заетост на жителите на населените места ообщината. Равносметката за 1 година управление- разкриване на над 300 работни места по националните програми "От социални помощи към осигуряване на заетост", „Насърчаване на работодателите за наемане на безработни лица с трайни увреждания, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Програма „Старт в кариерата”.

С решение на Общинския съвет бяха освободени безсрочно от такса битови отпадъци ОДЗ”Д-р Стайко Стайков, НУ”Паисий Хилендарски”, СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” и всички имоти публична общинска собственост. Общата сума възлиза на 65 хил. лв.

Вече е спечелен проект на Община Стрелча в партньорство с Община Велинград по Оперативна програма „Административен капацитет” на стойност 164 000 лева.

Вече се работи «Подобряване на енергийната ефективност на общински образователни институции – ЦДГ» д-р Стайко Стайков» и НУ»Паисий Хилендарски», община Стрелча Обща сума на проекта : 615 870 лв. ,като част от тази сума в размер на около 90 хиляди лева се съфинансира от Общината.

Работи се и по проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа и благоустрояване на площадно пространство в град Стрелча», мярка 322 по Програма за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 1 713 004 лв.

 Реализаира се проект  на стойност 9 792 лева, финансиран от МОСВ, като част от Националната кампания „За чиста околна среда- 2012 година”.
Проектът е изготвен от община Стрелча и се реализира на площ от 2,5 дка. в ромския квартал. МФ ”Козлодуй” – от 01.06.2012г. започна изпълнението на  „Проект за прилагане на енергийно-ефективни подобрения в обществени сгради” с под обекти: ЦДГ”д-р Стайко Стайков”,  НУ”П.Хилендарски”  и физкултурен салон.

Спечелен бе проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Проект “Протегни ръка- подари усмивка”. Предстои създаване на Звено за социални услуги. По проекта ще бъдат наети на работа на 23- ма безработни. Насочен е към 40 лица с трайни увреждания и самотни възрастни хора.СТОЙНОСТ 164 000 хил.лв.

Спечелен бе проект по Мярка 313 –
Насърчаване на туристическите дейности по Програма за развитие на селските райони. По този проект предстои изграждането на туристически център за представяне на културно- историческото наследство и съоръжения за велотуризъм. Процедурите вече са стартирали.СТОЙНОСТ  298 380 лв.

Предприети са първите крачки по газифициране на гр.Стрелча, като финансирането ще бъде със средства на Европейската банка за развитие през 2013 год.

Отчет за една година от началото на управлението си направи кметът на общината Иван Евстатиев в гр. Стрелча. В началото на миналата седмица Иван Евстатиев се отчете и пред жителите на селата Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница.

По време на срещата с жителите на гр. Стрелча бе предоставена информация за бюджета на общината, за приоритетите на общинското ръководство и за проектите, по които се работи.

За  кратък период от време бе извършен неотложен ремонт на стойност 20 хил.лв. на покрива на НУ “Паисий Хилендарски”, а именно – премахване на течове, отвори между керемидите, дупки в комините. Частичен ремонт е правен през 2005 година, който е бил некачествен и без срокове за гаранция. Ремонтът бе задължителен, за да могат децата да влязат в класните стаи.

Основен приоритет на ръководството е осигуряване на заетост на жителите на населените места ообщината. Равносметката за 1 година управление- разкриване на над 300 работни места по националните програми "От социални помощи към осигуряване на заетост", „Насърчаване на работодателите за наемане на безработни лица с трайни увреждания, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Програма „Старт в кариерата”.

С решение на Общинския съвет бяха освободени безсрочно от такса битови отпадъци ОДЗ”Д-р Стайко Стайков, НУ”Паисий Хилендарски”, СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” и всички имоти публична общинска собственост. Общата сума възлиза на 65 хил. лв.

Вече е спечелен проект на Община Стрелча в партньорство с Община Велинград по Оперативна програма „Административен капацитет” на стойност 164 000 лева.

Вече се работи «Подобряване на енергийната ефективност на общински образователни институции – ЦДГ» д-р Стайко Стайков» и НУ»Паисий Хилендарски», община Стрелча Обща сума на проекта : 615 870 лв. ,като част от тази сума в размер на около 90 хиляди лева се съфинансира от Общината.

Работи се и по проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа и благоустрояване на площадно пространство в град Стрелча», мярка 322 по Програма за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 1 713 004 лв.

 Реализаира се проект  на стойност 9 792 лева, финансиран от МОСВ, като част от Националната кампания „За чиста околна среда- 2012 година”.
Проектът е изготвен от община Стрелча и се реализира на площ от 2,5 дка. в ромския квартал. МФ ”Козлодуй” – от 01.06.2012г. започна изпълнението на  „Проект за прилагане на енергийно-ефективни подобрения в обществени сгради” с под обекти: ЦДГ”д-р Стайко Стайков”,  НУ”П.Хилендарски”  и физкултурен салон.

Спечелен бе проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Проект “Протегни ръка- подари усмивка”. Предстои създаване на Звено за социални услуги. По проекта ще бъдат наети на работа на 23- ма безработни. Насочен е към 40 лица с трайни увреждания и самотни възрастни хора.СТОЙНОСТ 164 000 хил.лв.

Спечелен бе проект по Мярка 313 –
Насърчаване на туристическите дейности по Програма за развитие на селските райони. По този проект предстои изграждането на туристически център за представяне на културно- историческото наследство и съоръжения за велотуризъм. Процедурите вече са стартирали.СТОЙНОСТ  298 380 лв.

Предприети са първите крачки по газифициране на гр.Стрелча, като финансирането ще бъде със средства на Европейската банка за развитие през 2013 год.

 

1 КОМЕНТАР