Начало Общество Кога е междусрочната ваканция и докога продължава учебната година

Кога е междусрочната ваканция и докога продължава учебната година

40117
0
СПОДЕЛИ
Реклама

Междусрочната ваканция за повечето ученици ще е един ден, на 3-ти февруари (сряда), показва актуализираният от МОН график на ваканциите за настоящата учебна година.

Заради епидемичната обстановка и преминаването към онлайн обучение в някои училища – с решение на директорите – междусрочната ваканция може да се измести с между една и три седмици след датата 3 февруари. Това е позволено, ако училищата са ползвали т.нар. проектни седмици по време на дистанционното обучение за учениците от I до VI клас. Учебните заведения могат да ползват между 1 и 3 такива седмици. В такъв случай краят на първия учебен срок се разсрочва със съответния брой седмици, тъй като изискването е учениците да са имали 18 учебни (не проектни) седмици. Ако например училището е ползвало една проектна седмица, то междусрочната му ваканция ще е не на 3-ти, а на 10-и февруари. Практиката обаче показва, че възползвалите се от тази възможност училища са рядкост.

Началото на втория срок за VII – XII клас е на 4-ти февруари, а за I-VI клас – също на 4.02. или след изтичането на 18-те учебни седмици на първия срок, ако училището е ползвало в допълнение и проектна седмица.

Оставащи ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна за VII – XII клас
един ден – в зависимост от решението на съответното училище – междусрочна за I – VI клас
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
04.02.2021 г. – VII – XII клас
Първият учебен ден след изтичане на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище за дни с дейности – I – VI клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
23.06.2021 г. – І – III клас
30.06.2021 г. – IV – XІ клас
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)