Начало Общество Комисията по заетост одобри 11 регионални програми за включване в заетост и...

Комисията по заетост одобри 11 регионални програми за включване в заетост и обучение през 2015г.

19
0
СПОДЕЛИ
restorant

IMG_0027 IMG_0033Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие в Пазарджик одобри 11 регионални програми, по които през 2015 г. да бъдат включени в заетост и обучение 692 безработни лица. Това е броят на работните места, за които 11-те общини от област Пазарджик кандидатстват с проектни предложения за финансиране от държавния бюджет на обща стойност 2 577 591 лв.

Проектите бяха разгледани и одобрени на заседанието на Областната комисия по заетост, председателствано от главния секретар на областна администрация Светлан Карталов, в присъствието на директора на Регионална служба по заетостта Пловдив, Мария Георгиева, директорите на петте „Бюра по труда” в областта, представители на общините и на синдикатите.

Предложенията на общинските администрации са насочени към следните целеви групи – безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г., безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и безработни лица на възраст над 50 г. Те ще бъдат наети на работа за период от 6 до 12 месеца, с месечно възнаграждение в размер на 380 лв. В проектите на всички общини преобладават предложенията за осигуряване на заетост в дейности по охрана, почистване и поддържане на обществени сгради, паркове, обекти от социалната и пътната инфраструктура.

Проектите ще бъдат внесени за одобрение в Министерство на труда и социалната политика.