Начало Местна власт Магдалена Джолова поема управлението на „Оборище“ЕООД

Магдалена Джолова поема управлението на „Оборище“ЕООД

СПОДЕЛИ

Досегашният репортер и водещ в Медиен център „Оборище“ Магдалена Джолова ще поеме управлението на общинското търговско дружество „Оборище“ на мястото на Галина Бодурова, която в началото на годината подаде предизвестие за напускане.

Вчера, по време на сесията на Общинския съвет, след изчерпване на текущия дневния ред, бе проведено Общо събрание на „Оборище”  ЕООД , по време на което бе приет годишният финансов отчет и доклада на досегашния управител за дейността на дружеството през 2019 година. От отчета става ясно, че през 2019 г. реализираната загуба е в размер на 4 181,05 лв.

Местният парламент упълномощи кметът на общината Никола Белишки да подпише договор за управление с новоизбрания управител при следните условия:

 

  • Срок на договора – до избор на нов управител на „Оборище“ ЕООД с решение на Общински съвет – Панагюрище;
  • Размер на гаранцията в размер на едно месечно възнаграждение на управителя, определено към датата на сключване на договора за управление;
  • Размер на платения годишен отпуск – 20 работни дни основен и 10 работни дни  – допълнителен, за ненормиран работен ден.
  • Бизнес задача Коефициент на рентабилност на приходите за периода 01.04.2020 – 31.12.2020г. не по-малък от 0,00.
  • В договора да залегнат изискванията регламентирани в чл.42, ал.3, 4 и 5 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

Maгдалена Джолова започва работа като репортер в предшественика на настоящия медиен център – телевизионното студио на кабелна телевизия „Астра-Пан“ през 2002 година. Автор е на репортажи, предавания, интервюта и рубрики, някои от които съществуват и до днес. 

Пожелаваме й успех!