Начало Здраве Медицински комплекс „Уни Хоспитал“ представи визия за развитие на доболничната помощ...

Медицински комплекс „Уни Хоспитал“ представи визия за развитие на доболничната помощ в Панагюрище

СПОДЕЛИ

Поне с три пъти ще се намали времето за определяне на диагноза на пациентите

Днес, 24 април 2019г., д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на „Асарел
Панагюрище Здраве“ АД и д-р Красимира Чачова-Ранчева, управител на МБАЛ
„Уни Хоспитал“, представиха пред местни медии предложение за съвместна
работа между ДКЦ 1, Медицинският център и МБАЛ „Уни Хоспитал“. ДКЦ 1 да
се премести на територията на болницата, без да се променят собственост,
структура и финансови параметри е визията на лечебното заведение.
Основната полза за пациентите ще е бързото поставяне на точна диагноза и
започване на правилното лечение. Ползата за Община Панагюрище е в
отпадането на разходите за поддръжка на сградния фонд и на морално
остарялото оборудване в ДКЦ 1.
„Често при преглед се налагат допълнителни изследвания – кръвни тестове и
изследвания от областта на образната диагностика (рентгенови снимки,
ехографии). За да си осигурят всички тези изследвания, пациентите
неколкократно се налага да посетят не само лекаря, но и лабораториите, които
предлагат тези услуги. Това прави диагностиката бавна и често несигурна за
тях. Възможността да се изследват пробите на място и достъпът до
съвременна рентгенологична апаратура повишават достоверността на
резултатите. Всичко това го има в „Уни Хоспитал“, изтъкна основното
предимство д-р Дренски. „В същото време, рентгенът, който се използва в ДКЦ
1 е морално и технически остарял, което води до по-голямо облъчване на
пациентите. Това е особено неприемливо за малките деца“, акцентира д-р
Дренски. Решението за съвместна работа между центровете ще повиши
чувствително качеството на медицинските услуги в Панагюрище и региона,
процесът на лечение на амбулаторните пациенти ще е в пъти по-опростен, а
разходите им за консултативни прегледи, лечение, лабораторни изследвания и
образна диагностика по никакъв начин няма да се увеличат. Те ще останат
същите, както при досегашното съществуване на ДКЦ 1. Над 52% от
пациентите, лекувани в медицински комплекс „Уни Хоспитал“ са извън региона
– те изминават десетки и стотици километри, за да се възползват от
възможностите които предлага болницата. С цел да се улесни достъпът на пациентите от Панагюрище ще бъде организиран безплатен транспорт,
чийто маршрут ще обхване целия град.
В подкрепа на предложението, д-р Дренски изясни, че общопрактикуващите
лекари ще имат непосредствен контакт с колегите специалисти, както и тези,
които работят в лабораториите и образната диагностика, като ще могат да
обсъждат трудни за диагностициране случаи. Той посочи, че ползите са не
само за личните лекари, но и за специалистите, част от ДКЦ 1, които ще са на
територията на болницата и едновременно ще запазят условията, при които
работят в момента. Лекарите ще могат също да полагат грижи за
квалификацията си, като се включват в лечебните процеси в отделенията на
болницата и като гости или лектори в различни научни форуми и събития.
Важно за практиката е наличието на бърза и достоверна лабораторна
диагностика и на 24-часа работещо Спешно отделение. „Има работа за
всички“, акцентира д-р Чачова-Ранчева. „Откакто развиваме болницата,
успешно посрещаме предизвикателствата в здравеопазването и като резултат
имаме модерно лечебно заведение с добри медицински практики. Моята
основна грижа е пациентът да бъде в центъра, за да получи не само
доболнична помощ, но и пряка и лесна връзка до лабораториите, до
високотехнологичната болнична помощ, която можем да окажем. Пациентът е
в центъра на окръжност, а всички ние сме около него.”, допълни тя.
„С изпълнението на това предложение времето за поставяне на точна диагноза
и съответното адекватно лечение за гражданите на Община Панагюрище и на
тези от околните населени места, ще бъдат намалени до минимум. При
наличието на модерно оборудвана, високо технологична болница с
висококвалифицирани специалисти, ще отпадне нуждата тези болни хора да
бъдат разкарвани до областните центрове, като Пазарджик, Пловдив или
София за да получат медицинска помощ, отговаряща на утвърдените критерии
за качество и навременност“, завърши д-р Дренски.
Ръководството на медицинския комплекс вече е представило предложението
си пред кмета на Община Панагюрище и Общинския съвет. „Твърдо убеден
съм в дългосрочните ползи от тази визия и сме готови за разговори с всеки,
който има интерес, за да можем спокойно да се уверим взаимно в
предимствата за всички страни от това нововъведение“, закри срещата д-р
Дренски и обеща след празниците да продължи тази тема.