Начало Бизнес МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово стартира изпълнението на проект „Стоп на изолацията“

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово стартира изпълнението на проект „Стоп на изолацията“

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово стартира изпълнението на проект 2018-3-BG01-KA105-061016 „Стоп на изолацията“, реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Проектът е насочен към преодоляване на негативната тенденция за изключване от обществения и социален живот младите хора, живеещи в малки населени места или селски райони и е част от политиката за развитие на младите хора в селските райони на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово. Ще се търсят решения за това, начини за справяне със социалната изолация и популяризиране на международните младежки проекти. В рамките на проекта от 26.05.2019 до 31.05.2019 в град Панагюрище ще се реализира международен младежки обмен с участници от 5 държави – България, Румъния, Португалия, Италия и Хърватия. Програмата на обмена е конструирана в три панела:
– Панел 1 „Изолираността на младите хора от селските райони“
– Панел 2 „Преодоляване на стереотипите“
– Панел 3 „Еразъм+ и ползите от програмата“
Дейностите ще бъдат насочени към сближаване на младите хора с цел обмен на културни ценности, възможности за преодоляване на стереотипите и изграждане на нови представи за света, разширяване на хоризонтите и отваряне към света, чрез пътуване, общуване с други култури, опознаване на други народи и повишаване на уменията чрез забавление и неформално учене.