Начало Общество „Минна електромеханика“ – предпочитаната специалност в Професионалната гимназия в Панагюрище

„Минна електромеханика“ – предпочитаната специалност в Професионалната гимназия в Панагюрище

СПОДЕЛИ

За поредна учебна година достойно се представиха учениците от специалност „Минна електромеханика“ – дуална система на обучение на Професионалната гимназия.

Много добър успех по „Електротехника и електроника“ показаха учениците от 9б клас с класен ръководител г-н Иван Ангелков и преподавателя по предмета – инж.Ненчо Ненчев. Основно в групата се открои  ученичката Мария Илкова, която получи отлична годишна оценка. „Изключително съзнателна,отговорна, любознателна и амбициозна“ ,са думите на учителя за нея.

По мнение на учениците, теорията по-лесно се усвоява чрез практическо обучение. Ето защо инж. Ненчев беше заложил през годината реализирането на различни схеми и опитни постановки, онагледяващи основните закони и процеси в електротехниката. При свързването на схемите много добре се представиха Константин Цветков, Асен Янев, Здравко Машонов, Стефан Зубев, Денислав Лазаров, Александър Александров и Даниел Дъбев. Голяма част от учениците се включиха в проекта „Подкрепа за успех“.

През учебната година,блестящо се представиха учениците от 11б клас, с класен ръководител г-жа Делка Мангова. Те изучаваха предметите: Електрически машини, Електрообзавеждане на минни предприятия, Електроснабдяване на минни предприятия и Автоматизация на производството.

Създадоха се умения за проследяване на различни електрически схеми и вериги, свързани с електрозадвижването, електроснабдяването, електрообзавеждането и управлението на различни производствени механизми: кранове, асансьори, телфери, помпени и подемни уредби, лентови транспортьори, компресорни уредби, багери и релейни защити, електрически подстанции и централи.

Отлични оценки получиха Валентин Данков, Иван Обретенов и Преслав Йорданов.  Много добре се представи Станислава Чакърова.

Тези  ученици спечелиха трето място на Националното състезание „Енергетиката и ние“,проведено в гр.Варна.

През учебната година в лабораториите на гимназията се провеждаше учебна практика по специалността. Учениците с желание и мотивация извършваха дейности, свързани с монтажа на схеми за управление на асинхронни, синхронни и постояннотокови двигатели, дефектнотокови защити, въздушни пускатели, луминесцентни и металхалогенни лампи, таймери за време, релета за последователност на фазите, еднофазни /схема Грец/ и трифазни /схема Ларионов/ токоизправители, силови електрически табла и апаратура за управление.

През учебната година  два дни от седмицата учениците провеждаха практическо обучение в реална работна среда в цеховете на „Асарел – Медет“АД. За тяхното обучение отговаряха наставниците инж.Ненко Гандуров, инж.Добрин Карайлев, инж.Георги Георгиев, Красимир Халачев и Марко Гоешков. По думите на момчетата – изключителни професионалисти, компетентни и добри хора. Те не забравят да изкажат своята благодарност и към г-н Стоян Боев – специалист по обучение и квалификация в„Асарел-Медет“АД, за проявеното отношение и грижи по време на едногодишното им обучение.

 

За предимствата на дуалната система на обучение,учениците споделиха:

Иван ОбретеновЗа мене най-важното е сключването на трудов договор и трупането на трудов стаж.Не е за пренебрегване и получаването на парично възнаграждение за положения труд.

Валентин ДанковСлед завършването веднага започвам работа на дадена позиция. За две години съм опознал особеностите и тънкостите на работата.

Преслав ЙордановПри дуалното обучение се редува теорията с практиката, за мен това е едно разнообразие и това повишава моята мотивация.

Петър ШиековПолзваме безплатна храна, работно облекло и лични предпазни средства. Полага ни се и платен годишен отпуск.

Деян ГуговНе съм най-силен на теория, но на практика е друго.Много ми е интересно и практически научавам много неща.

Марин ИлиевМного е важна работата в екип, разбирателството,  разпределянето на задачите и отговорностите, а това е основното, което научих тук.

Пламен КарабойчевТук се научих да монтирам, поддържам, ремонтирам и обслужвам електрически двигатели. Наставниците са много добри.

Ето какво сподели отговарящият за тази специалност и основен преподавател, учителят на 2019 година – инж.Ненчо Ненчев:

„И тази година в план-приема на Професионалната гимназия е залегнала специалността „Минна електромеханика“ – дуална система на обучение. Това е традиционна специалност за училището. Перфектни са отношенията между фирмата-партньор, в лицето на „Асарел-Медет“ АД и Професионалната гимназия. Обучението е изключително полезно и практично – след завършване учениците започват веднага работа в предприятието и успоредно с това продължават да учат във висше училище по съответната специалност. Необходими са кадри компетентни,креативни,мислещи и най-вече да бъдат добри хора. Мисля, че Професионалната гимназия отговаря на тези потребности на обществото! Да имаш професия означава да имаш още една възможност в живота. Означава независимост, самостоятелност и отговорност. И да не забравяме – на България са ѝ нужни професионалисти!“