Начало Общество Младежи от Румъния и Македония пристигнаха в Панагюрище за обмяна на опит

Младежи от Румъния и Македония пристигнаха в Панагюрище за обмяна на опит

СПОДЕЛИ

Младежи от Румъния и Македония пристигнаха в Панагюрище за обмяна на опит по проект „Крачки към по-добрия път“, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Проектът се реализира от СК „Топалов“ – България.

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки посрещна гостите от Румъния и Македония в Ритуалната зала в сградата на Община Панагюрище.

„Надявам се, че Панагюрище ще Ви хареса, че ще успеете да създадете нови приятелства и ще си тръгнете от тук с незабравими мигове и спомени. Радвам се, че полагаме основите на едно добро приятелство“, каза в приветствието си г-н Белишки.

Международният младежки проект „Крачки към по-добрия път“ е отражение на досегашната работа и отговорност от страна на Спортен клуб „Топалов“ за преодоляване на социалната изолация, изграждане на умения за интегриране в обществото и мотивация за успешна реализация на младите хора в неравностойно социално положение.

В рамките на програмата на проекта са организирани дейности от различно естество -обучителни модули и лекции, презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, практически упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците. Наред с тях екипът на СК „Топалов“ поставя акцент върху реализацията на мероприятия с интеграционен характер от гледна точка особеностите в нравите и културата на младежите от отделните държави, обществена принадлежност.

Основните цели на проекта са:

– Затвърждаване на ролята на спорта като инструмент за интеграция и образование в процеса на неформалното обучение.

– Повишаване на вниманието към допълнителните ценности в спорта и физическите активности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на младите хора.

– Създаване на мрежа от мотивирани млади хора, които да действат като посланици, доброволци, учители или треньори в своите местни общности и между техните приятели за насърчаване на европейски ценности за солидарност и интеграция.

– Предизвикване на интерес в неправителствените организации и спортни специалисти към създаване на устойчиви програми за интеграция чрез спорт.

– Засилване на партньорството между институции и организации, активни в сферата на спорта и физическата активност.

– Усвояване на специфични знания, умения и мотивация за активно гражданско участие на млади хора от маргинализирани групи в обществения живот.