Начало Здраве МЦ „Панагюрище“ търси да назначи лекар със специалност Кожни и венерически болести

МЦ „Панагюрище“ търси да назначи лекар със специалност Кожни и венерически болести

СПОДЕЛИ
МЦ „Панагюрище“ търси да назначи лекар със специалност Кожни и венерически болести
Ние предлагаме:
•Отлични условия на работа;
•Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
•Конкурентно заплащане;
•Работа в мотивиран и динамичен екип.
Изисквания:
•Да притежава необходимата образователно-квалификационна степен;
•Комуникационни умения;
•Работа в екип;
•Да не са осъждани за престъпление от общ характер.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копия на други документи за допълнителна квалификация.
Присъединявайки се към нашата болница, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашия медицински комплекс.
За допълнителна информация: e-mail: uni@unihospitalbg.bg
МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна.
Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.