Начало Общество На 30 март е празникът на пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

На 30 март е празникът на пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

СПОДЕЛИ
restorant

От 1973 г. датата 30 март се отбелязва като празник на най-голямото висше училище в Южна България. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е и вторият по големина ВУЗ в страната, след СУ „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природоматематически науки, а е обявен за университет през 1972 година.

Това се случва, след като през 1970 г. за първи път в структурата на Института се обособяват факултети – Факултет по математика (декан доц. Иван Райчинов) и Природонаучен факултет (декан проф. Младен Генчев). В университета се обучават студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки. В ПУ „Паисий Хилендарски“ работят над 900 преподаватели и служители, от които 30 професори, 160 доценти, 360 асистенти – общо 550 висококвалифицирани щатни преподаватели. Обучават се над 8000 редовни студенти и около 5000 задочници в 9 факултета.

Университетските сгради са разположени на няколко места в Пловдив: Ректоратът е в центъра на града на ул. „Цар Асен“ 24, има и нова сграда в южната част на града на бул. „България“ 236. Висшето учебно заведение разполага и със сграда на ул. „Костаки Пеев“ близо до Ректората, а сградата на Биологическия факултет е в Стария град, до Античния театър. В градовете Смолян и Кърджали има филиали на университета. Пловдивският университет разполага с всичко необходимо за пълноценно обучение – библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център. Има и специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, технически центрове…

Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Заедно с други европейски университети участва самостоятелно или съвместно в програми на Европейския съюз, за научни изследвания получава пари от американски и швейцарски фондове. Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток. Провежда обучение във всички образователни степени – „Специалист“, „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.