Начало Местна власт На 31 август ще се състои официална церемония „Откриване на обекта“ по проект:...

На 31 август ще се състои официална церемония „Откриване на обекта“ по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“

СПОДЕЛИ

На 31 август 2021 година от 10:00 часа на ул.“Олга Брадестилова“ № 18 в Панагюрище ще се състои официална церемония  „Откриване на обекта“ по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище”.

Заключителната пресконференция за оповестяване на резултатите от изпълнението на проекта, ще се проведе в Камерна зала на Театър Дом-паметник на ул. „Петър Карапетров” №1 от 10.30 ч.

Във връзка с COVID-19 всички  дейности ще се изпълняват при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.