Начало Местна власт Начало на нов проект „Енергийно независими общини“

Начало на нов проект „Енергийно независими общини“

СПОДЕЛИ

На 01 ноември 2021 г. стартира проект „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143,297 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg.

Реклама

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Зеленият пакт на ЕС и преходът към зелена енергия предполага прилагането на социални иновации за активно участие на гражданите в енергийния пазар. Енергийните общности, като социална иновация за колективни енергийни действия предвиждат отворено,  демократично участие и управление и осигуряват предимства за членовете и местната общност.

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/.

Партньори:

1.    „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/;

2.    „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/;

3.    B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Проектът ще се реализира в рамките на 30 месеца.

За повече информация за дейностите по проекта следете уебсайта ни.