Начало Общество Нерегламентирано сметище в Панагюрище са открили екоексперти

Нерегламентирано сметище в Панагюрище са открили екоексперти

23
0
СПОДЕЛИ
restorant
photo_verybig_641655
При проверки за чистотата на населените места е дадено предписание за почистване на райони в м.“Света Петка“, в близост до Панагюрище, от изхвърлени строителни отпадъци и излезли от употреба гуми. Предписания са дадени и на община Пещера за почистване на замърсен терен край общинското депо в м. “Грамадите“ е  изпълнено. Предприети са мерки за недопускане на нови замърсявания. Почистени са три нерегламентирани замърсявания с битови отпадъци и нерегламентирано сметище в землището на община Велинград.  Това са констатирали екоексперти на РИОСВ-Пазарджик при направените през юни 100 проверки в 98 обекта.
За отстраняване на констатирани нарушения са съставени два акта и издадени 71 предписания.
За нарушения на Закона за управление на отпадъците e съставен акт на фирма, извършвала дейности по третиране на отпадъци на площадка в гр. Панагюрище без издадено разрешение. За неизпълнение на условия в комплексното разрешително, на „Свиком”АД, свинекомплекс в с. Априлци е съставен акт по Закона за опазване на околната среда.
През последния месец приоритетни са били проверките за почистване на нерегламентирани замърсявания и за изпълнение на дадени предписания  Проверките на закрити депа за битови отпадъци в с. Юндола, с. Исперихово и с. Жребичко не са констатирали нарушения по изпълнение на дадените условия при закриването. Състоянието на възстановените терени е много добро, по преценка на екоексперти.
Проверки на общинските депа в Стрелча и Батак не са констатирали нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци. Няма замърсявания с отпадъци на съседни на депата терени, както и процеси на самозапалване, информират от РИОСВ-Пазарджик.