Начало Бизнес НОВИ ПОМОЩИ: Бизнесът ще получава субсидия за заплати и осигуровки на служителите...

НОВИ ПОМОЩИ: Бизнесът ще получава субсидия за заплати и осигуровки на служителите за 6 месеца

СПОДЕЛИ
Реклама

От днес бизнесът може да кандидатства при много по-благоприятни условия по мярката „Заетост за теб“, по която се осигурява субсидирана заетост за безработни. Това съобщиха от Агенцията по заетостта.

Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните.

Бизнесът вече ще получава субсидия за заплати и осигуровките на наетите безработни за шест месеца, а не за три. Няма да е длъжен да запази заетостта на всички наети за периода, равен на субсидията.

160 милиона лева са осигурени за целта и са разпределени на квотен принцип в цялата страна. На работа за сметка на работодателя вече ще трябва да останат 75% от наетите хора за период от три месеца.

Увеличава се броят на допустимите нови работни места – при фирмите до 10 души персонал ще могат да се наемат за сметка на държавата до четирима нови. За тези с персонал до 50 още 20 за фирмите до 250 души персонал квотата е до 50 нови служители, а за по-големите до 100.

Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27.11.2020 г. Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда“, където могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка, считано от 27.11.2020 г.
Одобрението или неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа „първи по време, първи по право“ до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта, а впоследствие регулярно – одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.

Кандидатствалите и одобрените до момента ще могат да се възползват от новите по-добри условия, като сключат допълнително споразумение.