Начало Избори Новите избори за кмет ще са на 23 юни

Новите избори за кмет ще са на 23 юни

СПОДЕЛИ

С указ от 08.03.2024г. президентът на републиката Румен Радев насрочи дата за нови избори за кмет в община Панагюрище. Те ще са на 23 юни.

Публикуваме текста на документа, който вече е обнародван в брой 20 на Държавен вестник:

УКАЗ № 53
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 466 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик, на 23 юни 2024 г.
Издаден в София на 6 март 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов

По силата на точка 6 от РЕШЕНИЕ № 2940-МИ от 18.01.2024 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове, възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за нови избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.