Начало СТАНИ АВТОР Обръщение от група граждани

Обръщение от група граждани

СПОДЕЛИ
Реклама

До г-н Кмета На Община Панагюрище С копие : До Общински съвет Гр.Панагюрище ОБРЪЩЕНИЕ От група граждани , чийто родители ползват услугите на Домашен Социален Патронаж гр.Панагюреще Уважаеми г-н Белишки , Уважаеми общински съветници, Разбрахме ,че ръководството на общината има намерение храненето на патронираните лица да премине на кетеринг.Нашите родители са с ниски пенсий и сме притеснени дали този начин на предлагане на предлагане на тази услуга ще е с цени , който ще са поносими за тях. Освен това служителите от ДСП по конкретно санитарките извършват и други услуги на Нашите родители като закупуването на лекарства , почистване на домовете им при необходимост, от което те са много доволни и благодарни на персонала на ДСП . Начина на предлагане на храната също е много добър- на родителите ни се раздават предварително менюта и те си дават заявка какво желаят да получат.Този вариант е много съобразителен,защото всеки човек си има предпочитания и вкус и така имат право на избор. Обръщаме се към Вас за вашето мнение и съдействие ,тъй като считаме ,че приоритет на всяка община би трябвало да бъдае развиването на социалните дейности. Молим Ви да обсъдите този въпрос и разчитаме да вземете обективно решение,което да е в полза на на нашите родители. Група загрижени граждани на Община Панагюрище 23,05,2013

1 КОМЕНТАР