Начало Общество Община Стрелча спечели проект „Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация”

Община Стрелча спечели проект „Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация”

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Проектът е на стойност 31 285 лева и е по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.

Проекът е ориентиран към създаване на по–ефективна и ефикасна общинска администрация, която адекватно да отговаря на нарастващите нужди и изисквания на своите жители, икономически и социални партньори. По проекта ще бъдат проведени 8 броя обучения и обучени 62- ма служители на ръководни и експертни длъжности.