Начало Общество Обществено обсъждане на план за управление на околната среда за язовир Луда...

Обществено обсъждане на план за управление на околната среда за язовир Луда Яна и пречиствателната станция

40
1
СПОДЕЛИ
restorant

qzovir

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13,  УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на:

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За обект:

ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ И ПСПВ /Пречиствателна станция за питейни води/

Срещата ще се проведе в  гр. Панагюрище, на 19.08.2016г.  – от 10:30 часа в сградата на Община Панагюрище –  пл. „20-ти април“ №13

ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ И ПСПВ е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ.

Писмени становища могат да се предоставят в ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ на посочения адрес, както и/или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти: тел. 0357 60047 Марин Ангелов, Мероприятие „УДООСВ“

тел: 0357 60053 Тодорка Демирева, отдел „ТСУ“

1 КОМЕНТАР